Khi ông ăn chả và bà cũng muốn ăn nem nên thành ra như thế này

HỎI THẾ GIAN TÌNH ÁI LÀ CHI?

Cuôc đời con người trên thế gian lại có những trường hợp khủng khiếp.

Được vợ hỏng chồng, nhưng cái nhà này lại hỏng cả ông lẫn bà:)) gia đình rơi vào hoàn cảnh bối rối không lối thoát cmnr :)) 


Ông Ăn Chả Và Bà Ăn Nem Cuối Cùng Là Như Thế Này Đây
Ông Ăn Chả Và Bà Ăn Nem Cuối Cùng Là Như Thế Này Đây

Câu chuyện diễn ra khi chị là người bị cắm sừng, hiểu cảm giác như nào mà còn muốn "ăn nem" khi đi quện nhau với người đã có vợ nữa thì chịu chị hẳn rồi :))

Thôi anh chị cứ vập vào nhau forever đi đừng bỏ nhau/)) 2 anh chị bỏ nhau rồi lại thêm 2 gia đình nữa toang hoang và đổ nát vì anh chị:))