Bạn ấy đã bị chậm kinh 1 tuần rồi, nay thử thai thì như hình ảnh này.

Em chậm kinh 1 tuần, sáng sớm nay thử thì như thế này
Em chậm kinh 1 tuần, sáng sớm nay thử thì như thế này


Vậy cả nhà cho bạn ấy hỏi là bạn ấy đã có bé heo chưa?mom đi siêu âm đi.mình vừa đi về.nhìn niêm mạc la bác sĩ sẽ biết có thai hay chưa?.vì nếu có la chỉ đến từng đấy la đạt để thai lam tổ mom nhe.mình có rồi.hi alert-success