Thắc mắc khi đang mang thai 6 tuần 2 ngày, đi siêu âm bác sỹ bảo bị tụ dịch?

Mọi người ơi, em đi siêu âm ra kết quả như này

E có hỏi bị tụ dịch là làm sao thì bsi chỉ cho thuốc an thai về uống không giải thích gì cả.

Bị tụ dịch khi siêu âm lúc mang thai là làm sao?
Bị tụ dịch khi siêu âm lúc mang thai là làm sao?


Mọi người cho e hỏi nguyên nhân tại sao lại bị tụ dịch ạPhuong Vu Tu dịch là bị động thai đó bạn. Chịu khó nghỉ ngơi uống thuốc bác sĩ đi lại ít là hết ah